Vi laver også en del speciel postkasser, alle disse laves efter tilbud, kontakt os derfor venligst for at høre prisen hvis du har behov for at få speciel fremstillet en sådanne.

Zink Postkasse til indbygning

  • Kunde tilpassede postkasser.
  • Denne model er fremstillet i zink.
  • Forskellige designs, med f.eks indkast fra forsiden og udtag fra bagsiden.
  • Kan laves til indmuring i f.eks søjle eller mur.
  • Ønsker du en speciel postkasse, kan vi lave den.
Indkast fra forsiden, låge på bagsiden.
Monteret med en 6 stifts Ruko cylinderlås som standard.

Priseksempel på standard model, postkassemål er :
  • Bredde:                  32 cm.
  • Højde:                     47 cm.
  • Dybde i top:         35 cm. ( A mål )
  • Dybde i bund:     24 cm. ( B mål )

HUSK
Brevindkastet skal altid vende mod offentligvej og monteres i en højde på ca. 110 cm. fra jorden.

Postkassen monteres således at bagsiden er lige med muren og der er plads til en elastisk fuge på 10 mm. imellem postkassen og muren.
Postkassen kiles op så ovenstående passer, derefter bores og skrues denne fast i siderne af postkassen, der afsluttes med en elastisk fuge.

Brevindkastet monteres fra fronten og stikkes ind i postkassen, der kommes silikone på bagsiden af rammen på brevindkastet. Dette skal sidde i spænd til silikonen er tør.


Information vedrørende murhullets størrelse.
................................................................................................................................................................
Hullet i muren til brevindkastet skal have følgende mål :
Højde:        65 mm.
Bredde:     340 mm.
Hullet laves så der er ca. 110 cm. fra underkant af indkast ned til jorden.

Hullet bagpå muren til indbygningspostkassen skal have følgende mål, da der skal være plads til en elastisk fuge imellem postkassen og muren.
Højde:          390 mm.
Bredde:       340 mm.

Det skrå stykke (tuden) på postkassen har som standard et fald på 55 mm. (målt lodret).
Ved andre mål på postkassen kan det skråstykke også have andre mål.
Der skal så regnes med at faldet på det skrå stykke altid er det halve af tudens længde.
Hvis tuden f.eks har en længde på 200 mm. er faldet på det skråstykke altså 100 mm.

Det anbefales at have postkassen inden muren laves, så har mureren mulighed for at se hvordan han skal lave slidsken inden i muren.

 

Ramme og Indkast i Zink til Indbygning

Postkasse i zink til indmuring i søjle eller mur.
Består af et brevindkast der monteres med silkone mod muren samt en ramme med låge der er 50 mm. dyb.

Indkast hullet måler 50 x 320 mm. omkring hullet er en ramme på 25 mm., brevindkastet monteres med silikone på bagsiden.
Når der mures så skal den underste sten ved indkastet være tilskåret således at den går 45 grader nedefter, så breve og aviser ikke kan blive liggende på stenen.

Lågen har en bredde 320 mm og en højde 470 mm. Der skal være plads til en elastisk fuge på ca. 10 mm. hele vejen omkring lågen ind til murstenene.
Rammen med lågen monteres som et vindue, der kiles op og skrues fast indvendigt fra postkassen, derefter fuges med silikone omkring postkassen.

Indbygningspostkassen er monteret med en 6 stifts Ruko cylinderlås.

Postkassen består af et indkast og en ramme med låge til indbygning.

HUSK.
Brevindkastet skal altid vende mod offentligvej og monteres i en højde på ca. 110 cm. fra jorden.

Udvendige mål :
Brevindkast.
Højde................: 100 mm.
Bredde..............: 370 mm.

Udvendige mål :
Ramme med låge.
Højde.............: 470 mm.
Bredde...........: 320 mm.


INFO. til mureren der skal lave hullet til postkassen.

Hullet i muren til brevindkastet skal have følgende mål :
Højde...............: 65 mm.
Bredde...........: 340 mm.

Der skal være ca. 110 cm. fra underkant af brevindkast til jorden.

Den skrå sliske fra underkant af brevindkastet til ned i postkassen, laves ved at murstenen skæres skrå ca. 45 grader nedefter.

Hullet til rammen med lågen skal være ca. 2 cm. højere samt 2 cm. bredere end selve rammen, da der skal være plads til en elastisk fuge imellem ramme og mursten.
Ved standard mål skal højden på murhullet da være 490 mm. og bredden skal være 340 mm.
Hullet til rammen kan placeres enten bagpå mursøjlen eller foran på mursøjlen, højden denne placeres i er valgfrit, men det anbefales at der min. er 200 mm. fra underkant ned til jorden,
for at beskytte mod høj sne om vinteren.