Kobberkar i Kastrup Lufthavn

Kobberkompagniet har renoveret springvandet i Kastrup Lufthavn som kunstneren Jens-Flemming Sørensen har udført.

Jens-Flemming Sørensen har skabt udsmykninger til en lang række byrum. Du kan på disse billeder se lidt af processen med at fremstille et nyt kobberkar til kunstværket, samt en gennemgribende afrensning af bronzekuglerne med en efterfølgende oxidering og grøn patinering af disse.
Kobberkarret skulle flyttes til en ny placering i Københavns Lufthavn, men blev desværre beskadigt under flytningen. Det blev besluttet at sende karret til Kobberkompagniet i Kalundborg, der skulle lave et nyt, magen til det gamle. Det nye kar blev lavet i kraftigt 3mm. kobber, hvor delene blev tilpasset omhyggeligt og svejst sammen. Der blev lavet et stativ i rustfrit stål til at bære vægten af de store bronze kugler, i midten blev der lavet tre dysser til springvand.
Den gamle patina og kalk skulle fjernes fra bronze kuglerne, og de gamle fastgøringspunkter til kobberkarret skulle demonteres.

Efter afrensningen skulle bronze kuglerne oxideres og patineres efter gamle kobbersmede opskrifter for at få den rette ir-grønne farve.
Da kobberkarret var lavet færdigt hos Kobberkompagniet i Kalundborg, blev alt fragtet til Københavns Lufthavn hvor den nye placering i afgangshallen, for enden i Finger A, var gjort klar med den gamle marmorsokkel.

Kobberkarret blev nænsomt sat på plads og bronze kuglerne blev derefter placeret på samme måde som tidligere, og kunstværket fremstår nu smukt på sin nye placering.
Jens-Flemming Sørensens skulpturer ligger i grænsefeltet mellem surrealisme og nonfigurativ kunst.

Han skabte ofte sammenstillinger af forskellige materialer og kunstneriske udtryk, som groft tilhuggede, geometriske granitelementer, der kombineres med støbte bronzekugler med figurativt indhold.